Fjord Anlegg AS – Din leverandør innen grunn- og utomhusarbeider!

Vi utfører prosjekter av høy kvalitet i diverse størrelser for privat personer og utbyggere.

Fjord Anlegg AS – Din leverandør innen grunn- og utomhusarbeider!

Vi utfører prosjekter av høy kvalitet i diverse størrelser for privat personer og utbyggere.

Fjord Anlegg AS – Din leverandør innen grunn- og utomhusarbeider!

Vi utfører prosjekter av høy kvalitet i diverse størrelser for privat personer og utbyggere.

Om Oss

Fjord Anlegg AS ble etablert i 2019 og er en lokal entreprenør fra Vestfold som utfører prosjekter innen grunn og utomhus arbeider. Etter solid vekst og etterspørsel har vi vokst til 6 ansatte. Våre ansatte har god kunnskap og lang erfaring i anleggsbransjen. Kombinert med nye maskiner og redskaper skaper dette fundamentet til å utføre prosjekter med høy kvalitet. Gode HMS og KS systemer sikrer både kvaliteten og sikkerheten på anleggsplassen.

Vi er sentralt godkjent. Se godkjenningsbevis. (link til ned lasting av godkjenningsbeviset)

Ønsker du ett tilbud til ditt prosjekt eller rådgiving fra oss. Ta gjerne kontakt!

Tjenester

Med våre fagkyndige og engasjerte ansatte utfører Fjord Anlegg AS prosjekter innen
grunn og utomhus arbeid for privatpersoner og utbyggere.

Grunnarbeider:

 • tomtegraving for bolig, hytter og næringsbygg
 • vann og avløp
 • graving og legging av trekkerør og kabel
 • sprengningsarbeid
 • massetransport

Utomhus arbeid:

 • etablering av nytt anlegg og rehabilitering av eksiterende anlegg
 • steinlegging
 • plante og plen arbeid
 • asfaltarbeider
 • setting av mur
 • drift og vedlikehold av eksisterende anlegg

Ansatte

Harald Trinkle
Daglig Leder og Prosjektleder
Christopher Bäuerle
Anleggsgartner
Christoffer Vårdal
Hagedesigner og Anleggsgartner
Benjamin Kronstad
Grunnarbeider/Rørlegger
Hendrik Hückel
Maskinfører
Metka Noč
Anleggsgartner

Kontakt

Ønsker du ett tilbud til ditt prosjekt eller rådgiving fra oss. Ta gjerne kontakt!

Adresse:

Nordre Kullerød 10
3241 Sandefjord
Tel. +47 450 80 495
Mail. post@fjordanlegg.no
Web. www.fjordanlegg.no
Insta. @fjordanlegg