Boligfelt – Sandefjord

Grunnarbeid for nytt boligfelt med 20 enheter. Sprenging, fornying og påkobling av kommunalt vann og avløp, ombygging av kommunalt kryss, klargjøring for murer samt asfaltering av vei.