Privat hage – Sandefjord

Utgraving og tilbake fylling av basseng, legging av heller, planting av hekk og legging av ferdigplen. Reetablering av trapp.