Privat hage – Sandefjord

Legging av kantstein, setting av granitt mur, legging av belegningsstein og asfaltering.