Privat hage – Stokke

Legging av Oppdal skifer og granitt smågatestein.