Solløkka – Larvik

Utføring av grunnarbeid og utomhus arbeid for 7 tomannsboliger.